โมเดลรถ 1:24

     รถย่อส่วนเล็กกว่าขนาดจริง 24 ส่วน  ความยาวประมาณ 16-20 cm โมเดลประกอบสำเร็จ พร้อมวางตั้งโชว์ คุณสมบัติเด่น ผลิตจากโลหะผสม Die-cast Model ใช้สีเหมือนรถจริง สเกลขนาดกลาง เปิดประตูได้บางส่วน แต่บางรุ่นก็เปิดได้ครบ

โมเดลรถ