โมเดลรถเหล็ก BMW i8 (Scale 1:36)

โมเดลรถเหล็ก BMW i8 (Scale 1:36) โมเดลผลิตจากโลหะผสม Diecast Model ตัวรถยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูปีกนก ซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยแล้วรถวิ่งได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้