โมเดลรถสปอร์ต BMW Z4 M40i (Scale 1:34)

โมเดลรถสปอร์ต BMW Z4 M40i (Scale 1:34) รถเหล็กประกอบสำเร็จ จำลองเหมือนจริง มีทั้งแบบมีหลังคาและเปิดปะทุน เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้