โมเดลรถเหล็ก CHEVROLET BEL AIR 1957 (Scale 1:40)

โมเดลรถเหล็ก Chevrolet Bel Air 1957 สเกล 1:40 ความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ ตัวรถผลิตจากโลหะผสม Die-cast Model

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้