โมเดลรถ CHEVROLET CAMARO ZL1 2017 (Scale 1:38)

โมเดลรถ CHEVROLET CAMARO ZL1 2017 (Scale 1:38) รถโมเดลความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ โมเดลประกอบสำเร็จ จำลองเหมือนจริง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้