โมเดลรถยก CHEVY STEPSIDE PICK-UP 1955 (Scale 1:32)

โมเดลรถยก CHEVY STEPSIDE PICK-UP 1955 (1:32) โมเดลประกอบสำเร็จ ยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้