โมเดลรถยก CHEVY STEPSIDE PICK-UP 1955 (Scale 1:32)

฿190.00

โมเดลรถยก CHEVY STEPSIDE PICK-UP 1955 (1:32) โมเดลประกอบสำเร็จ ยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้

ล้างค่า