โมเดลรถ DODGE SRT VIPER GTS 2013 (Scale 1:36)

โมเดลรถ DODGE SRT VIPER GTS 2013 (Scale 1:36) รถโมเดลความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ ล้อยางเหมือนจริง มีลานดึงปล่อยวิ่งได้ ของสะสม Kinsmart

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้