โมเดลรถคลาสสิค FORD 3-WINDOWS COUPE 1932 (Scale 1:34)

โมเดลรถโบราณ FORD 3-WINDOWS COUPE 1932 (Scale 1:34) ตัวรถยาว 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ สวยงามเหมือนจริง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้