โมเดลรถ FORD GT 2006 (Scale 1:36)

โมเดลรถเหล็ก FORD GT 2006 (Scale 1:36) ตัวรถยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ ตัวรถทำจากโลหะผสม Diecast Model

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้