โมเดลรถ มัสแตงคลาสสิค FORD MUSTANG 1964 (Scale 1:36)

โมเดลรถ ฟอร์ด มัสแตง ปี 1964 (1:36) ความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงแล้วปล่อยรถจะวิ่งไปข้างหน้า รถเหล็ก สวยงาม น่าสะสม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้