โมเดลรถ FORD THUNDERBIRD 1955 (Scale 1:40)

โมเดลรถ FORD THUNDERBIRD 1955 (Scale 1:40) เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ ความยาว 9.5 cm โมเดลรถน่ารักน่าสะสม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้