โมเดลรถ LAMBORGHINI GALLARDO (Scale 1:32)

โมเดลรถ Lamborghini Gallardo (Scale 1:36) ความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ โมเดลรถเหมือนจริง มีลานดึงถอยหลังแล้วปล่อยรถจะวิ่งไปข้างหน้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้