โมเดลรถ LAMBORGHINI HURACAN LP610-4 (Scale 1:36)

Lamborghini Huracan LP610-4 (1:36) โมเดลรถประกอบสำเร็จ ความยาวประมาณ 12 cm  เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถจะวิ่งได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้