โมเดลรถ LAMBORGHINI SESTO ELEMENTO (Scale 1:38)

โมเดลรถเหล็ก LAMBORGHINI SESTO ELEMENTO (Scale 1:38) ตัวรถยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้