โมเดลรถ MCLAREN 675LT (Scale 1:36) โมเดลรถเหล็ก ซุปเปอร์คาร์

โมเดลรถ MCLAREN 675LT ลายแต่ง มีสีขาว, น้ำเงิน, เขียว และสีเทา ความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูปีกนกซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ โมเดลจำลอง เหมือนจริง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้