โมเดลรถเบนซ์ คลาสสิค MERCEDES BENZ 300SL 1954 (Scale 1:36)

โมเดลรถเบนซ์ คลาสสิค Benz 300SL 1954 เปิดประตูปีกนกซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ ตัวรถยาวประมาณ 12 cm

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้