โมเดลรถสปอร์ต PORSCHE BOXSTER S (Scale 1:34)

โมเดลรถเหล็ก PORSCHE BOXSTER S (Scale 1:34) โมเดลรถสปอร์ต ประกอบสำเร็จ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ เปิดประตูซ้ายขวาได้ รถโมเดลความยาว 12 cm โมเดลรถสะสม Kinsmart

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้