โมเดลรถ SUBARU WRX STI (Scale 1:36)

โมเดลรถ SUBARU WRX STI (Scale 1:36) ความยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ มีลานดึงถอยหลังรถวิ่งได้ โมเดลประกอบสำเร็จ พร้อมตั้งโชว์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้