โมเดลเครื่องบิน การบินไทย

โมเดลประกอบสำเร็จ ตัวลำทำจากเหล็ก โมเดลขนาด 14 x 16 cm พร้อมฐานวางตั้งโชว์ ตัวลำแยกจากฐานได้ มีหลายรุ่น

  • เครื่องบินโบอิ้ง Boeing B747, B777
  • เครื่องบินแอร์บัส  Airbus A340, A330, A320

โมเดลเครื่องบิน การบินไทย