โมเดลรถแท็กซี่ รถเหล็กจำลองเหมือนจริง ประกอบสำเร็จพร้อมตั้งโชว์ มีหลายสีให้เลือกเก็บสะสม