โมเดลรถ Majorette รถเหล็กมีหลายรุ่นให้เลือกสะสม เช่น

Sale!
Sale!
Sale!