โมเดลรถ มินิคูเปอร์ MINI COOPER S เปิดปะทุน (Scale 1:28)

โมเดล มินิคูเปอร์ เปิดปะทุน ตัวรถยาวประมาณ 12 cm เปิดประตูซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ โมเดลน่ารัก น่าสะสมค่ะ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้