โมเดลรถกระบะ RAM 1500 2019 (Scale 1:46)

โมเดลรถกระบะ RAM 1500 2019 (Scale 1:46) โมเดลรถเหล็ก ประกอบสำเร็จ เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ เปิดฝากระบะท้ายได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ โมเดลรถสะสม Kinsmart

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้