โมเดลรถแท็กซี่ มิเตอร์ไทย THAI TAXI (1:60)

โมเดลรถแท็กซี่ มิเตอร์ไทย THAI TAXI (1:60) รถเหล็ก Majorette รุ่น TOYOTA COROLLA ALTIS โมเดลประกอบสำเร็จพร้อมตั้งโชว์ ขนาดเหมาะกับวางหน้ารถได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้