โมเดลรถเบนซ์ กระบะ MERCEDES BENZ X-Class (Scale 1:42)

โมเดลรถเบนซ์กระบะ รุ่นใหม่ !! Benz X-Class เปิดประตูซ้ายขวาได้ เปิดกระบะท้ายรถได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้ ตัวรถยาวประมาณ 12 cm

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้