โมเดลรถเต่า VOLKSWAGEN CLASSICAL BEETLE 1967 (Scale 1:32)

โมเดลรถเต่า VOLKSWAGEN CLASSICAL BEETLE 1967 (Scale 1:32) รุ่นนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถได้ เปิดประตูรถซ้ายขวาได้ มีลานดึงปล่อยรถวิ่งได้